Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • A zase ta střecha

   

   

  A zase ta střecha

   

   

   

         V roce 2019 byla zadána rekonstrukce střechy na ZŠ TGM v ulici 1. máje. Nikoho z nás radních by v té době nenapadlo, že kolem této zakázky bude tolik dohadů, diskuzí, šetření a skončí to trestním oznámením na členy rady města. Ale jak je patrné, některým lidem tato akce nedá spát, a ani závěry šetření Policie ČR a dvě rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže nestačí. Pokusím se shrnout fakta této zakázky a reagovat na nepravdy uvedené v článku pana Milana Peška, který byl zveřejněný po březnovém zasedání zastupitelstva.

   

         Jedním z bodů březnového zasedání byla zpráva z jednání kontrolního výboru, který se několikráte zabýval touto zakázkou. Osobně jsem se účastnila jednání výboru společně s majitelem vimperské firmy, která dělala tuto zakázku. Pan majitel přítomným členům kontrolního výboru vysvětlil celou problematiku a zvláštní ojedinělosti střechy na budově základní školy, která byla postavena za první republiky, a také problematiku spočívající v pokládání krytiny Gerard. Jedná se o specifickou plechovou krytinu, kterou bez předchozího proškolení není možné montovat, natož na členitou střechu a navíc do obloukového tvaru. Tak jako každý zápis z jednání jednotlivých výborů je předkládán na jednání zastupitelstva, byl i tento zápis s usnesením Policie ČR na programu březnového zasedání. V usnesení je přímo uvedeno, kdo podal oznámení, a jelikož byl pan Milan Pešek přítomen osobně, sdělila jsem mu výsledek šetření.

   

         Střecha na budově základní školy má svá specifika v obloukovém provedení a neobvyklém ukončení střechy nad okapem, který je přímo posazen v římse budovy. Již v roce 2008 bylo nutno opravit střechu nad tělocvičnou a na tuto zakázku byla vybrána zdejší firma. Pan majitel navrhl nahradit původní střešní krytinu (eternit) krytinou Gerard z důvodu jejích dobrých vlastností a také na základě jeho již získaných zkušeností. Na pokládku této krytiny měl pan majitel certifikát z roku 2006, na základě kterého poskytl dodavatel krytiny záruční dobu na 50 let. V roce 2018 získal od dodavatele krytiny certifikát zkušeného pokrývače. Jedná se o vysoce kvalifikovanou práci, o čemž svědčí i to, že do roku 2019 byl jedinou firmou v jižních Čechách s odbornýmmartan - kopie proškolením a certifikátem na její pokládku. Ve vyjádření Marka Chmiela (manager firmy Gerard pro Českou republiku a Slovensko) vimperské firmě je uvedeno: „…nemůžu si odpustit větu, že jste pro mě jedním z nejzkušenějších týmů pokrývačů v ČR! Rád bych také konstatoval, že nás nikdo o školení do této chvíle z vašeho okolí nepožádal (dopis ze dne 21.3.2019)….Udivuje mne to, jak člověk, který nikdy z naším systémem nepracoval, tvrdí, že tuto práci udělá levněji!....“ V průběhu dalších let byly touto vimperskou firmou prováděny dílčí opravy na střeše školy, podle potřebnosti vycházející ze stavu střechy.

   

         V době podání nabídky již tato vimperská firma pokryla krytinou Gerard 52 střech. Z výše uvedeného vyplývá, proč a z jakých důvodu jsme se rozhodli o zadání zakázky na přímo s využitím příslušného ustanovení směrnice na zadávání veřejných zakázek.

   

         Nabídka firmy GSI Invest byla podána formou dopisu, v kterém je uvedeno: „…naše firma žádá o přistoupení k možnosti podání cenové nabídky na stavební zakázku „Výměna střešní krytiny na objektu ZŠ TGM Vimperk čp. 265“. Na realizaci této stavební zakázky máme odpovídající stavební kapacity. Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi a kladnými referencemi k této stavební zakázce. Je zřejmé, že v minulosti jsme pro město Vimperk realizovali obdobné zakázky. Například výměnu střešní krytiny na objektu ZŠ TGM Vimperk, Pražská 167 v rámci veřejné zakázky…. Zde byla realizační cena oproti projektované nižší v řádu o desítky procent ….“

   

        Firma GSI Invest nikdy nepodala žádnou cenovou nabídku na předmětnou zakázku, natož s položkovým rozpočtem, na rozdíl od nabídky vimperské firmy. Firma GSI Invest ani nepředložila certifikaci na pokládku této krytiny. Rada města při svém rozhodování dne 11.2.2019 tudíž neměla z čeho vycházet. Z korespondence mezi firmou GSI Invest a firmou Gerard ze dne 13.2.2019 jasně vyplývá, že proběhla až poté, kdy bylo rozhodnuto o přidělení zakázky. Text pana Milana Peška: „..Přestože nabízená cena společnosti GSI Invest byla výrazně nižší, tak na nabídku Rada města nereflektovala …“ je zavádějící, účelový a lživý, neboť žádnou konkrétní cenovou nabídku město neobdrželo.

   

        Pan Milan Pešek píše o tom, že firma GSI Invest v minulosti již provedla opravu střechy na dolní škole v parku. Není to pravdou, tato firma nedělala pokrývačské práce a na tuto zakázku si najala pana Michala Růžičku – Realizace střech, Čkyně. Další nepravdou je, že firma obdržela od krajských orgánů ocenění za celkovou rekonstrukci školy. Budova základní školy v parku byla oceněna památkou roku 2018 Jihočeského kraje, cenou za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka, kterou obdrželo město a to za celkovou rekonstrukci této budovy, která probíhala více jak 10 let. Firma GSI Invest se na výsledné podobě rekonstrukce jistě nemalou měrou podílela, nicméně pouze co do některých částí.

   

         Dále se v článku píše s odkazem na odbornou firmu, že průzkumem trhu spočívajícím v oslovení dodavatele střešních krytin byla zjištěna cena stávající střechy cca na 1.100 Kč/m2 – 1.350 Kč/m2 včetně DPH a to s ohledem na tvar a velikost střechy. Nicméně pan Kratochvíl z odborné firmy odpověděl na poptání takto, dopis ze dne 13.2.2019:„…děkuji za Váš zájem o střešní krytinu Gerard. Pravděpodobně jste využil kalkulátor k předběžnému výpočtu nákladů na rekonstrukci střešní krytiny objektu v Praze. Budete-li chtít připravit nezávaznou cenovou nabídku na pokládku střešní krytiny Gerard a práce s pokládkou související, chtěl bych Vás požádat o zaslání dokumentace týkající se střechy – tedy půdorys krovu, nějaký řez střechou. Nebo alespoň rozměrový náčrt střechy, ze kterého by se dala nabídka připravit. Protože jestli byly zadány rozměry do kalkulátoru, ve zpětné vazbě se bohužel neobjeví. Nemáte-li z toho nic k dispozici, zavolejte nebo napište a domluvíme se na možnostech zaměření střechy. Jen bych chtěl poznamenat, že informace pouze o plošné výměře střechy není dostačující, protože se z ní nedá spočítat množství doplňků – hřebenáčů, štítových lišt, oplechování komína, úžlabí apod. Zajímá-li Vás orientační cena rekonstrukce střechy z naší krytiny, pak mohu sdělit následující. Cena prací a materiálu na rekonstrukci stávající střechy (což zahrnuje stržení staré krytiny, vyrovnání nerovností vazby, dodávku a montáž kontaktní difuzní folie, dodávku a montáž laťového roštu a dodávku a montáž krytiny Gerard DIAMANT včetně doplňků) vyjde na cca 1.100 – 1.350 Kč/ m2 včetně DPH 15% s ohledem na tvar a velikost střechy…..“ Z výše uvedené citace vyplývá, že nikdo z odborné firmy nestanovil cenu opravy střechy na budově základní školy, jak je uvedeno v článku pana Milana Peška.

   

         Spočítat náklady na výměnu střešní krytiny za krytinu Gerard DIAMANT podle kalkulátoru částkou ve výši 1.350 Kč/m2, násobit ji plochou střechy prostým výpočtem a uvádět výslednou cenu 830.250 Kč, je holý nesmysl. Autorovi článku unikla jen taková drobnost, že na střeše není Gerard DIAMANT, který je levnější, ale Gerard profil Klasik. Dále, když studoval rozpočet, opomněl zahrnout spoustu dalších položek a specifik střechy pro výpočet nákladů, které byly spojené s výměnou krytiny. (Jedná se o tyto položky: střecha, hřeben i žlaby jsou do oblouku, přesun hmot – výška lešení 14,5 m, výška hřebene 20 m, doplňková opatření dle nařízení KHS (ochranný postřik azbestové krytiny), svoz staré eternitové krytiny a její likvidace, instalace žlabů + svodů, jeřáb + jeřábnické práce, lešení + síť – pronájem + montáž, lešení na spodní střechy, rozkrytí a dokrytí spodních střech a zabezpečení zatékání, výtah, prodloužení okapové hrany střechy vč. tesařských prací a materiálu, montáž bednění vč. materiálu), staré čtyřhranné žlaby v římse budovy, nové žlaby mimo budovu (tzn. nebylo možné dopředu zaměřit přesnou plochu střechy, z tohoto důvodu rozdíl ve výměrách ploch eternitu a Gerardu), rošt na oplechování římsy, oplechování římsy, zednické práce na římsách a materiál, pultová střecha nad vchodem vč, oplechování a materiálu, velké výtokové kotlíky na pultové střeše, hromosvod – montáž + materiál, ocelový rošt ke komínu, střešní výlezová okna, střešní ventilace + anténa, demontáž a likvidace starého anténního stožáru, demontáž stávajících čtyřhranných římsových žlabů, jejich svoz a následná likvidace, dopravné). Pokud bychom přistoupili na tuto filozofii stanovení ceny od firmy GSI Invest, byly by výše uvedené položky zdarma nebo počítány jako více práce?

   

         Pro porovnání jsme provedli stejný způsob výpočtu podle položkového rozpočtu vimpesrké firmy, která realizovala tuto zakázku, a cena za jeden m2 bez vedlejších nákladů vyšla na 1.456 Kč/m2 včetně 15% DPH, což je rozdíl o 106 Kč/m2. Při vynásobení této částky plochou střechy 615 m2 se jedná o sumu 64.575 Kč, které by město ušetřilo. Na druhé straně za to dostalo kvalitnější krytinu (nikoliv levnější DIAMANT), záruku na 50 let od společnosti Gerarda a jistotu profesionálně vysoce kvalitně provedené práce.

   

         Výsledky šetření Policie ČR i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jsou jednoznačné. Ani jeden z nich neshledal pochybení. Lze si to přečíst na stránkách města, kde je uveřejněno usnesení Policie ČR, kde je vše podrobně popsáno v materiálech pro jednání zastupitelstva dne 15.3.2021. Zejména poslední odstavec odůvodnění, ve kterém je shrnuto proč Policie došla k závěru, že nebyl zjištěn žádný úmysl či záměr poškodit zájmy města Vimperk anebo zájmy firmy GSI INVEST s. r. o., finanční či jakékoliv jiné, ve spojení s předmětnou zakázkou. V jednání rady města nebyla zjištěna ani žádná nedbalost či nedbalá ignorace obvyklých a zákonných postupů, která by způsobila škodu městu Vimperk či firmě GSI Invest s. r. o. Sdělení pana Milana Peška, že výsledek šetření nebyl tak jednoznačný, jak jsem tvrdila, oznámení bylo pouze odloženo na základě znaleckého posudku pana Huška, je opět účelově podáno. Svým vyjádřením zpochybňuje práci příslušníků Policie ČR, kteří se podíleli na šetření.

   

         A čeho alespoň dosáhl pan Milan Pešek svým článkem? Obvinil vimperskou firmu z předražování zakázek a tím ji pošpinil, přičemž o problematice, odbornosti a kvalitě materiálů této konkrétní zakázky nic neví. Přestože sám osobně má s touto firmou zkušenosti. Otrávil život poctivému a pracovitému podnikateli. A jestli bude ve městě o jednoho podnikatele méně a několik lidí přijde o dobrou práci, již nikoho zajímat nemusí. Ne nadarmo se říká, když něco děláš, dvakrát měř a jednou řež. V tomto případě pan Pešek jednou měřil a dvakrát řezal, „nařezal“ to radním a majiteli firmy. Má být na co pyšný.

   

         A co se týče společnosti GSI Invest, nemyslím si, že by radnice pod naším vedením uvedenou společnost nějak diskriminovala nebo jí jakkoliv dávala najevo, že patří opozičnímu zastupiteli. Naopak, kdo se podívá na stránky města, snadno zjistí, že uvedená společnost zvítězila v řadě tendrů, které byly od voleb vypsány a práce se nyní realizují. Že většinou v průběhu realizace nezůstane u ceny nabídkové, je otázka druhá, ale to jistě nelze klást k tíži společnosti GSI Invest, neboť jde zpravidla o výsledek nepřesné práce projektantů nebo důsledek objektivních okolností. Na druhou stranu, je mi líto, ze pan majitel této firmy jako zastupitel, který je zároveň stavebním odborníkem a je obeznámen s investičními záměry města, nevyužívá své možnosti upozornit investiční odbor nebo přímo vedení města na nejasnosti nebo nepřesnosti projektů, které mají být soutěženy ve výběrových řízeních, kterých se jeho firma zhusta účastní, aby se tak předcházelo vzniku víceprací na jednotlivých zakázkách. Je zajímavé, že pana Milana Peška při jeho nezištné snaze chránit zájmy města doposud nenapadlo podívat se i na tuto zajímavou situaci, která není v samosprávách úplně běžná. Ale to už si musí každý posoudit sám.

   

   

  Jaroslava Martanová
  starostka

   

   


   

  Sdílet