Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Možnost bydlení v Sušici/ aktuální nabídka městských bytů


  Výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu velikosti 3+1 

   

  mestské byty
  Byt č. 39,  velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kaštanová,  čp. 1161, Sušice. 

   

   

   

  Byt se nachází v devátém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. V domě je výtah. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň  10,61 m2, 1. pokoj 19,53 m2, 2. pokoj 12 m2, 3. pokoj 12 m2, předsíň 10,06 m2,  koupelna  2,86 m2, WC 1,03 m2, balkon 6,02 m2, sklep 2,88 m2. Celková rozloha bytu 76,99 m2.

   

  Datum prohlídky bytu: 21. 7. 2020 od 9:00 do 9:10 hod.

   

   

   

   

  Byt č. 19,  velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kaštanová,  čp. 1161, Sušice. 

   

  Byt se nachází v pátém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová

   

  okna. V domě je výtah.

   

  Rozměry jednotlivých místností: kuchyň  10,61 m2, 1. pokoj 19,53 m2, 2. pokoj 12 m2, 3. pokoj 12 m2, předsíň 10,06 m2,  koupelna  2,86 m2, WC 1,03 m2, balkon 6,02 m2, sklep 2,88 m2. Celková rozloha bytu 76,99 m2.

   

  Datum prohlídky bytu: 21. 7. 2020 od 9:10 do 9:20 hod.

   

   

   

   

  Byt č. 1,  velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Volšovská,  čp. 857, Sušice. 

   

  Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová

   

  okna a dům je zateplený. V domě je výtah.

   

  Rozměry jednotlivých místností: kuchyň  11,86 m2, 1. pokoj 10,09 m2, 2. pokoj 10,07 m2, 3. pokoj 20,05 m2, předsíň 5,87 m2,  koupelna 2,56 m2, WC 0,96 m2, komora mimo byt 1,23 m2, šatna 1,79 m2. Celková rozloha bytu 64,48 m2.

   

  Datum prohlídky bytu: 21. 7. 2020 od 9:30 do 9:40 hod.

   

   

   

  Byt č. 13,  velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Sirkařská,  čp. 974, Sušice. 

   

  Byt se nachází v šestém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě je výtah.

   

  Rozměry jednotlivých místností: kuchyň  11,11 m2, 1. pokoj 20,17 m2, 2. pokoj 20,17 m2, 3. pokoj 16,12 m2, předsíň 7,95 m2,  koupelna  4,12 m2, sklep 1,44 m2. Celková rozloha bytu 81,08 m2.

   

  Datum prohlídky bytu: 21. 7. 2020 od 9:55 do 10:05 hod.

   

   

   

  Byt č. 6,  velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Nová,  čp. 924, Sušice. 

   

  Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě není výtah.

   

  Rozměry jednotlivých místností: kuchyň  9,20 m2, 1. pokoj 16,90 m2, 2. pokoj 12,17 m2, 3. pokoj 8 m2, předsíň 7,59 m2,  koupelna  2,20 m2, WC 1,20 m2, sklep 3,60 m2. Celková rozloha bytu 60,86 m2.

   

  Datum prohlídky bytu: 21. 7. 2020 od 10:25 do 10:35 hod.

   

   

   

  Žadatel musí splnit tyto podmínky:

   

  • musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům

   

  • nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti němu vedeno exekuční řízení

   

  • nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení

   

  • během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu

   

  • uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena)

   

  • musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti

   

  • musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc).

   

   

   

  Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s žadatelem společnou domácnost.

   

   

   

  Nabídka  musí  být  podána  nejpozději:   31.7.2020 v zalepené obálce s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“  +  označení  požadovaného  bytu  + adresa odesílatele.

   

   

   

  Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:

   

  • Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc. 

   

  • Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let

   

  • Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.

   

   

   

  Bližší  informace  a   formuláře  žádostí  budou  podány  všem  zájemcům  na  MěÚ v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro,  č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.   

   


  Sdílet