Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Aktuální nabídka pronájmu městských bytů


  Výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu velikosti 3+1  

   

   

  I) Byt č. 22,  velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kaštanová,  čp. 1160, Sušice. 

  Byt se nachází v šestém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna.

  Rozměry jednotlivých místností: kuchyň  10,61 m2, 1. pokoj 19,53 m2, 2. pokoj 12 m2, 3. pokoj 12 m2, předsíň 10,06 m2,  koupelna  2,86 m2, WC 1,03 m2, balkon 6,02 m2,  sklep 2,88 m2. Celková rozloha bytu 76,99 m2.

  Datum prohlídky bytu: 27. 12. 2019 od 9:00 do 9:10 hod.

   

   

  II) Byt č. 2,  velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. 5. května,  čp. 671, Sušice. 

  Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň  13 m2, 1. pokoj 13 m2, 2. pokoj 13 m2, 3. pokoj 25 m2, předsíň 13 m2,  koupelna 3,44 m2, WC 1 m2, balkon 1,86 m2, sklep 9,15 m2. Celková rozloha bytu 93,15 m2.

  Datum prohlídky bytu: 27. 12. 2019 od 9:30 do 9:40 hod.

   

   

  III) Byt č. 7,  velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Vodní,  čp. 142, Sušice. 

  Byt se nachází v třetím nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě není výtah. Rozměry jednotlivých  místností:   kuchyň 8,80 m2, 1. pokoj 17,90  m2,  2. pokoj 12,30 m2, 3. pokoj 13,40 m2, předsíň 6,80  m2, koupelna  2,10 m2, WC 0,88 m2, sklep 7 m2, komora 2,20 m2.Celková rozloha bytu 71,38 m2.

  Datum prohlídky bytu: 27. 12. 2019 od 9:50 do 10:00 hod.

   

   Žadatel musí splnit tyto podmínky:

  • musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům, nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti němu vedeno exekuční řízení
  • nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
  • během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu
  • uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena)
  • musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
  • musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)

  Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s žadatelem společnou domácnost.

   

  Nabídka  musí být  podána nejpozději:   31.12.2019    v zalepené obálce s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“  + označení požadovaného  bytu +    adresa odesílatele.

   

  Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:

  • Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc.

  • Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.

  • Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.

  • Bližší  informace  a   formuláře  žádostí budou podány  všem zájemcům na Městském  úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro,  č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.        

   -jn-

  Sdílet