iSusice.eu |  Ckyne.eu |  iPrachatice.eu |  Stozec.eu |  Vimperk.eu |  Volary.eu |  Zdikov.eu Kamery HumlNET |  Kamery ČHMÚ
 • Pandemie pohledem obou stran Šumavy

  zveřejněno : 15. dubna 2020 

   

  Pandemie SARS-CoV-2 pohledem obou stran Šumavy

   

   

   

         Ve chvíli, kdy z Itálie pricházely tragické zprávy ohledně SARS2 , kdy byla epidemie překlasifikována na pandemii a hranice mezi  Českem a Bavorskem se po dlouhé době opět uzavřela,  domluvili se  tvůrci velmi úspěšného bavorského webu Hogn.de Stephan Hörhammer a tvůrce sumava.eu Marek Matoušek  na křížovém rozhovoru o  SARS-Cov-2 a jeho vlivu na obě strany Šumavy. Jejich úhly pohledu přináší následující dvoj - rozhovor.

   

  Ing Jitka Řezanková    

   

   

  Team2Kde se nachází Stephan Hörhammer a  Hogn.de na přelomu března a dubna 2020 ?

     

        No, jsou to opravdu šílené časy. Nic se nezdá být stejné, jako bylo dříve. Najednou se zastavil celý svět. Prožíváme situaci, kterou jsme s mým kolegou Helmutem Weigerstorferem nezažili za posledních sedm a půl roku, co náš on.line portál provozujeme. Jsem moc zvědavý, co "Corona-Krize" přinese a zdali se někdy v budoucnu vrátíme zpátky do "normálna".

   

  Marku, kde vidíš sebe , Šumava.eu v současné chvíli - to je na přelomu března a dubna 2020 ?   

   

       Německý prezident Frank-Walter Steinmeier v projevu k SARS-Cov-2 před pár dny řekl: "Pandemie je zkouška naší lidskosti, která v lidech vyvolává jak to nejhorší tak i to nejlepší. Ukažme si navzájem to nejlepší z nás." Ano, je to tak. Na obou stranách Šumavy, kde máme tolik společného, prožíváme období, ve kterém se vlivem extrémních vnějších vlivů naše skořápky olupují a opadávají, jako slupky z cibule. Postupně do sebe vidíme hlouběji a hlouběji.

        Když jsem před mnoha lety na portálu sumava.eu doplnil logo o slovo "uzdravuje", mnoho lidí se mne ptalo, proč? Čas oponou trhnul, a společnost v mnohých koutech světa začíná objevovat dva světy - svět zbytný a svět nezbytný. Vidíme, že bez mnohé zábavy můžeme žít. A také vidíme, že "zdraví je až na prvním místě", a ti u kterých to doposud tak nebylo, zdraví zákonitě postrádají. A nyní hledají, jak si ze dne na den zázračně pomoci. A právě zde dlouhodobě stojí "sumava.eu". 

         Vidíte, jak na straně jedné upozorňujeme na "jedy a zlo", jako jsou nekvalitní potraviny, fakenews, virtuální reality odtrhující od skutečna, manipulátory či lidi šířící strach a obavy a na straně druhé současně vyzýváme k posilování imunity, k životnímu stylu s minimem konzumu, s absencí věcí zbytných. K životu plnému aktivity, kreativity, radosti, úsměvu. Je jasné, že se tím směrem jít má, ba co víc, musí. A to nejen optikou jedince, nýbrž optikou lidstva. SARS2 totiž v např. porovnání s klimatickou změnou vidím jako jednohubku před hlavním chodem. V následujících letech se svět změní. Bude  jiný. Mám upřímnou radost, že na sumava.eu se ale nebude muset měnit vůbec nic. Stále budeme tak jako dosud sledovat počasí, stále budeme vtahovat do přírody, stále budeme podporovat lokální soběstačnost, stále budeme velebit pracovitost a poctivost malých místních podnikatelů, stále budeme fandit kvalitě nad kvantitou.

   

  Jaká panuje v Čechách nálada a jak se během „korona-krize“ změnil tvůj zubařský  všední den?

   

  104mrtvyMarek: O SARS2 se často říkalo a říká, že to je jen chřipka. Ví se , že např. v sezóně 2018/2019 onemocněl v ČR jeden milion osob (v DE dokonce 7 milionů osob) na chřipkový virus a zemřelo na něj v CR loni kolem 1.500 lidí. Zásadní rozdíl oproti tolik zmiňované chřipce je v tom, že s vysoce infekčním virem Covid-19 v jednu chvíli více lidí potřebuje hospitalizaci, která trvá delší dobu. Riziko přetížení zdravotního systému je tedy daleko větší a mám pocit, že lidé chápou princip v "oploštění křivky" a uvědomují sí , že u běžné chřipky se nestává, že by zimní stadiony sloužily jako márnice a krematoria nestíhala pro extrémní množství zpopelňovat mrtvé, jak můžeme dnes vidět například ve Španělsku,Itálii nebo USA.Nejsem si jistý, zda si všichni na obou stranách bavorsko-české hranice uvědomili, jak je současná situace obtížná a složitá. Domnívám se, že pandemie SARS2, je, globálně vzato,  největší emoční a intelektuální výzvou moderní doby.

         Profesně jsme stomatologické centrum uzavřeli, jsem jen k dispozici pro nejakutnější případy.  Co se týká osobní stránky, v životě se nezměnilo vůbec nic. Konzumu se léta  vyhýbám, takže nějaká omezení čehokoli se mne nijak  nedotýkají. Ve svém volném čase se snažím neustále studovat. A relaxovat. Jakmile je chvilka, beru běžky, kolo a mizím do přírody. To bylo před SARS2, a bude to tak i v budoucnu.

   

   

  Stephan: Náš každodenní život v redakci Hog´n se změnil v tom, že se téměř vše točí jen kolem jednoho tématu : Corona. Koronavirus zcela určuje naše zpravodajství. Každý den publikujeme tři až čtyři články. Navíc vzhledem k riziku nákazy v současné době tvoříme reportáže pouze telefonicky, e-mailem nebo skrz sociální média. Žurnalisté patří do tzv. systémově relevantních profesních skupin, znamená to, že navzdory počátečním omezením mají povoleno vykonávat svou profesi a být venku s lidmi, aby tvořili své příběhy. Mnozí z našich dotazovaných se však s námi nechtějí setkat tváří v tvář, protože se bojí nakažení. To je pochopitelné a my to respektujeme.

          Jinak je nálada mezi lidmi v okrese Freyung-Grafenau dobrá, v závislosti na okolnostech - alespoň zatím. Zdá se, že většina lidí nařízení bavorské vlády dodržuje. Doposud bylo policii nahlášeno nebo oznámeno jen několik porušení předpisů. Většina obyvatel si nebezpečí koronaviru uvědomuje, a proto reaguje rozumně, stejně jako v České republice.

   

  Jaký vliv na české / bavorské hospodářství mělo uzavření hranic? (Češi žijící poblíž hranic nemohou vstoupit do sousední země).

     

  koroMarek:  Mnoho v pohraničí žíjících Čechů je v Bavorsku zaměstnáno a nemohou teď do sousední země dojíždět. Dopady v ekonomice jsou a budou obrovské. Vím o firmách, které s ohledem na zavřené hranice krachují anebo jsou velmi blízko krachu. Nečekám, že se hranice brzo otevřou, ale moc si to přeji.

   

  Stephan : Je pravda, že ztráta mnohých českých pracovníků způsobila, že se mnoho společností dostalo do ekonomických obtíží. Ale nejsme si vědomi, že by kvůli tomu musel být uzavřen nějaký podnik.

          Regionální politika se v současné době snaží převést zaměstnance z jiných odvětví zasažených koronavirovou krizí na ty společnosti, které přišly o české pracovníky. To znamená, že fotograf nebo grafik, který nemá v současnosti kvůli koronavirové krizi žádné objednávky, bude umístěn do společnosti, která dříve zaměstnávala velké množství českých pracovníků. Například v plastikářském průmyslu.

   

  Myslíš, že aktuální uzavření hranic bude mít negativní dopad na neustále se v posledních letech zlepšující vzájemné vztahy?

   

  Marek: Právě naopak. Podle mého názoru budou například nové nápady v "restartu" společnosti po obou stranách vzájemně sdíleny ku prospěchu lidí bez rozdílu hranic. A doufám, že pozitivní trend bude nadále pokračovat

   

  Stephan: To si nemyslím. Bavorsko a Češi se od otevření hranic poměrně dobře rozrostli. Za posledních 30 let se toho k lepšímu hodně změnilo : mezi občany obou zemí se uzavřela přátelství a manželství, studenti se pravidelně vyměnují, stejně jako sdružení, společnosti a mnoho dalších organizací. Podle mého názoru nemůže koronavirus toto dobré spojení přerušit.

   

  Je český stát / bavorský podle tebe dostatenčně připravený na pandemii Covid-19? Například plicními ventilátory?

   

  co vidMarek: Podle statistik je připravený. Problém v ČR ale očekávám v oblasti personálu. Po celá desetiletí se ze zdravotnictví ozývá, jak moc personál chybí, zatímco ten existující musí pracovat v obrovských přesčasech. Jediné, co ale vládnoucí kruhy zajímalo, byl ekonomický profit. Na pocity lékařů a sester se moc nehledělo. Teď se však na tyto jedince spoléhá.

   

  Stephan: Bavorští politici, především premiér Markus Söder, zjevně udělali hodně věcí správně. Reagovali včas a přijali opatření, která nevedla ke kolapsu zdravotnictví, jako tumu bylo v Itálii nebo New Yorku. Můžete si o něm myslet co chcete, ale Markus Söder v současné době odvádí dobrou práci. Má velkou podporu ze strany obyvatel a působí dojmem krizového manažera na úrovni. A současná čísla mu dokazují pravdu.  Počet ventilátorů se pravděpodobně zvýší. Jak se ukázalo před třemi týdny v našem online časopisu, nemocnice v Zwieselu (okres Regen) měla k danému momentu šest ventilátorů, nemocnice ve Viechtachu (také okres Regen) měl osm ventilátorů. Konkrétní údaje o okrese Freyung-Grafenau nám sdělit nechtěli. Pravděpodobně proto, že jich není přiliš mnoho a konkrétní prohlášení by mohlo obyvatele znepokojovat.

   

  Co by se Bavorsko mohlo od Česka v opatřeních proti SARS2 naučit a naopak?

   

  2covMarek: Od začátku pandemie velmi pečlivě sleduji opatření obou zemí. Určitě bych Čechům doporučil, aby každý den poslouchali informace berlínského virologa, profesora Christiana Drostena. Dokáže sdělit fakta tak, aby byla obyvatelstvu přístupná a srozumitelná. Současně se mi libí německý proticoronový koncept.

       V  Čechách si lidé a podnikatelé nezištně pomáhají a mnohdy suplují nefungující stát. Je též obdivuhodné, jak je v naší zemi vysoká akceptace roušek. Jsou bezpodmínečně nutná další opatření, nicméně ústenka je prostě známkou solidarity. "Já chráním tebe, ty chráníš mě". Je až neuvěřitelné, kolik lidí v současné době šije pro sebe a pro jiné. Moc bych přál, kdyby tomu tak bylo i v Bavorsku. Všeobecně vzato, je v přijatých opatřeních mezi Českou republikou a Německem rozdíl cca deseti dní.

   

  Stephan: Myslím si, že Bavorsko a Česká republika přijaly dostatečná opatření, aby odpovídajícím způsobem omezily šíření koronaviru. Obyvatelé Bavorska se drží spolu, pomáhají a podporují se. Je to doba solidarity, která se projevuje například při šití roušek. Mnoho lidí zde šije neuvěřitelné množství roušek a nemyslím si, že to v České republice bude jiné. 

  Skutečnost je taková, že v Německu - a tedy i v Bavorsku - je příliš málo obličejových masek. Z tohoto důvodu bylo nošení obličejových masek doporučeno pouze na konferenci předsedů vlád všech federálních států ve středu (15. dubna), kterých se účastnila také kancléřka Angela Merkelová - například v supermarketech, obchodech nebo ve veřejné dopravě. V Bavorsku tedy stále není povinné používat obličejovou masku. Kromě toho bylo 15. dubna rozhodnuto, že od pondělí 20. dubna mohou být znovu otevřeny první obchody s prodejní plochou menší než 800 m². Prodejci aut a jízdních kol i knihkupectví mohou znovu otevřít bez ohledu na velikost prodejní plochy. Knihovny a archivy se také mohou znovu odemknout. Velké akce zůstávají zakázány až do konce srpna. Obchody s potravinami, benzínové stanice, lékárny, drogerie, banky a pošty mohou zůstat otevřené. Ale restaurace, kavárny, bary, kluby, kina, divadla, tělocvičny a hřiště zůstávají uzavřené.

   

  Bavorsko nechce znovu otevřít  školy začátkem května, což znamená, že školy a školky zůstanou zavřeny až do 3. května, poté se budou moci poslední třídy vrátit do školy v menších skupinách. V červnu se budou moci vrátit  mladší děti do mateřské a základní školy. Požadavek na sociálni distanc  jeden a půl metru na veřejnosti a kontaktní omezení zůstávají nadále v platnosti. Můžete chodit pouze na veřejnosti,  a to v páru nebo s lidmi z vaší vlastní domácnosti. Porušení jsou nadále sankcionována. Domnívám se, že k návratu k "normálnímu životu" v Bavorsku nedojde.

   

   

  Aktuálně lidem stát zasahuje do jejich každodenního života. Jak vnímají tvoji spoluobčané, že se jim opět mnoho věcí, tak jako za komunismu, diktuje?

   

  team3Marek: Ano, jsme ve velmi podobné situaci jako za komunismu. Například v Maďarsku vidíme, že aktuálního stavu jde extrémně zneužít a svoboda „dostává na frak“. Takže situace je dvousečná. Z jedné strany opatření potřebujeme, na stranu druhou jdou velmi snadno "ohnout" v něčí prospěch. Taková "inteligentní karanténa", tedy aplikace nutná k nahrazení klasické karantény, sloužící k odhalování covid-19 pozitivních osob a jejich následnému trasování podle mobilu, jde možná za samou hranici demokracie a každý stát na světě řeší, zda tuto mez překročí, nebo ne. V Čechách se chystá spuštění tohoto sporného kroku za týden.

       Chtěl bych však také zdůraznit, že jsme v současné době především u rizikových skupin ve výběru mezi životem a smrtí. Podle mého názoru jsou tyto mobilní aplikace, postavené  na dobrovolném základě, naprosto nezbytné, aby bylo možné získat určitá data, která pomůžou virus stopovat. Potřebujeme však celoevropské řešení, nikoli jen řešení v urovni národního státu, které by mohlo hrát do rukou politiků typu jako Orbán a Babiš.

   

  Stephan: Abych byl upřímný, osobně bych očekával větší protest. Většina lidí však samozřejmě politická nařízení akceptuje a považuje je za rozumná. Jen několik z nich se přiklání k odporu a k obavám, že by se Bavorsko mohlo stát sledovacím státem v důsledku koronavirové krize, v níž se občané stejně jako v nacistickém Německu navzájem kontrolují a pranýřují. 

   

  Jak je postaráno o starší lidi (seniory ve Vimperku / Freyungu)?

   

  Marek: Všechna zařízení jsou v okolí skvěle řízena, ve vedeních jsou lidé na svých místech, kteří podnikali opatření dávno před tím, než jim něco nakázal stát. Jinak by totiž bylo pozdě. Všichni, jak řídící pracovníci, tak zdravotníci, mají můj velký obdiv. Před pětadvaceti dny, když bylo ještě vše na absolutním začátku a bylo jasné, ze rizikovou skupinou COVID jsou nejvíce ohroženi senioři, jsme za stomatologické centrum rozdali téměř všechny roušky, co jsme měli, právě personálu seniorských domů a LDN. U nich pomohou více než u nás.

   

  Stephan: Podle mého názoru není největší hrozbou pro starší občany koronavirus, ale osamělost. Zejména v domovech pro seinory, kde jim nejsou povoleny návštěvy. Mnoho seniorů své děti a vnoučata několik týdnů nevidělo. Mnoho lidí postrádá své rodinné příslušníky. To vás dělá smutným a deprimovaným. Zde by mělo být nalezeno lepší řešení. Dnes (15. dubna) se na konferenci předsedů vlád rozhodlo, že ochrana osob v domovech pro seniory a pečovatelských domovech musí být stále v popředí. Nesmí to však vést k úplné sociální izolaci postižených. Pro tato zařízení by proto měla být vyvinuta zvláštní koncepce. Politici zatím nezveřejnili žádné informace o tom, jak by tento koncept mohl vypadat. 

    

  Jaká je současná situace v nemocnicích okresu Freyung- Grafenau? Je tam mnoho nakažených lidí, kteří se potřebují léčit? Také na jednotce intenzivní péče?

   

  Stephan:  V okrese Freyung-Grafenau je v současné době kolem 150 laboratorně potvrzených případů koronaviru. Počet zotavených pacientů s COVID-19 v okrese Freyung-Grafenau se zvýšil na 87. Devět pacientů bylo hospitalizováno kvůli infekci virem, tři z nich na intenzivní péči. Osm pacientů v okrese dosud zemřelo na COVID-19. V okrese Freyung-Grafenau bylo dosud identifikováno přibližně 570 kontaktních osob. V domácí karanténě a úzkém kontaktu se zdravotníky je v současné době 140 osob (14.04.2020).

   

  Jaká je současná situace v pošumavských nemocnicích ? Je tam mnoho nakažených lidí, kteří se potřebují léčit? Také na jednotce intenzivní péče?

   

  Marek : V Čechách se při dotazování na COVID-19 všichni odvolávají na GDPR, takže jediné co známe, jsou počty infikovaných na úrovni okresů. Na nich vidíme, že české pohraničí u bavorských hranic je nad průměrem počtu infikovaných ve  zbytku Cech. Je to dané globálním pohybem směru infekce : Od propuknutí a utajování  nákazy od listopadu 2019 v Číně, zavlečení  z Číny do Itálie, z Itálie do střední Evropy atd.

   

  immunsystem pixabay silviaritaKdy myslíš, že v Česku / Bavorsku „shutdown“ skončí?

   

  Marek: Když to řeknu upřímně - celé je to jen o tom, kolik se "obětuje" lidí versus jak moc tratí naše ekonomika. A kdo ovládá stát? Vědci , lékaři nebo ekonomové a bussinesmani?

  Zmírnění opatření bude v Čechách asi brzké. A pak?

  K situaci mám příměr : „Současný boj se SARS 2 je válkou, ve které municí do kanonů jsou lékaři a sestry, nabíjejí ekonomové a odpalují politici“.

   

  Stephan: Tak dlouho, jak bude třeba. Konec zatím není v dohledu, ačkoli již bylo projednáno několik strategií ukončení. Stále je nutná trpělivost. Příliš rychlé uvolnění počátečních omezení by mohlo mít negativní důsledky - stejně jako příliš dlouhé udržování omezení. Zde je důležité prokázat cit.  

   

  Jaké je tvé osobní přání pro další týdny a měsíce?

   

  Marek Stephan společně  :   Filozof C.G. Jung, zakladatel analytické psychologie, říká: "Krize je šance". Přeji si, ať této šance využijeme a naučíme se být více soběstačnou zemí. V současné době vidíme, jak jsme zranitelní a v mnohých věcech odkázaní na někoho, na něco. Přeji si, aby lidé současného pozastavení využili k zamyšlení nad svým bytím a uvědomili si, jak jsme odtrženi od reality. Je zde příležitost srovnat si priority. Dnes se všichni obáváme o zdraví partnerů, dětí, rodičů, prarodičů. Nikomu z nás není lhostejné, co se ve světě děje. Strach ale, což je vědecky dokázáno, způsobuje vypínání imunitního systému, který teď všichni tak moc potřebujeme. Pojďme tedy imunitě pomáhat, máme k tomu prostor, čas a především pádný důvod. Zbavme se nadváhy, přestaňme kouřit, pojďme se více hýbat, zdravěji jíst, pít , žijme více v souladu s přírodou. Užívejme si hřejivých slunečních paprsků, mysleme pozitivně a mějme i pod rouškou úsměv na tváři.

   

   

  sumava logo orig (1)

   

   

   foto : hogn.de, sumava.eu, sociální sítě

   

   

  Sdílet