Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Prodej pozemku pod Hrabicemi

   

   

   

  Velké otazníky kolem prodeje pozemku pod Hrabicemi

   

   

   

   

   

   

         Obě Věry Vávrovi společně se spolkem Vimpersko již dlouhodobě na veřejnosti bojují za spravedlnost pro všechny, za spravedlive podmínky pro všechny podnikatele ve městě. Tak určitě budou schopni vimperské veřejnosti vysvětlit podivný prodej pozemku pod Hrabicemi, kde firma rodiny Vávrových - společnost VAVI s.r.o. získala pozemek za cenu, která byla nižší než nabídky dalších dvou zájemců o tento pozemek. Vávrovi prostřednictvím firmy VAVI se zavázali v kupní smlouvě s městem zahájit stavbu nejpozději v roce 2018 a schválení samotného velmi diskutovaného prodeje pozemku od zastupitelstva byl veřejně zdůvodňován záměrem VAVI, že zde postaví výrobní halu (vytvoření nových poracovních pozic) a bude zde i učnovské středisko. Tak jim to tedy město prodalo pod cenu a Vávrovi naslibovali „hory doly“, ale neuvědomili si, že tyto jejich sliby jsou zapracované jako závazné podmínky kupní smlouvy s městem!

   

   

   

   

         Když se dnes podíváme na aktuální stav kolem pozemku pod Hrabicemi, tak žádné stavební práce tam nezačali (ačkoliv podle platně uzavřené smlouvy měli nejpozději začít v roce 2018, resp. v březnu 2019) a vypadá to, že celé toto bylo od Vávrových asi jen spekulativní nákup velmi atraktivního pozemku o výmeře cca 4000 m2 za jednotkovou cenu 271 Kc/m2, což je opravdu krásná cena pro případný následný spekulativní prodej pozemku v budoucnosti... Mimochodem prezentovaný záměr od Vávrových v roce 2015 při projednání na zastupitelstvu, že poslední etapa a zahájení výroby v nově postaveném objektu pod hrabicemi bude nejpozději v roce 2020 byla evidentné jen pěkná pohádka pro získání pozemku za výhodnou cenu.

   

   

   

   

  Pro dokreslení výše uvedeného si dovoluji níže uvést fakta:

   

   

                 •     Společnost VAVI s.r.o. požádala v roce 2015 Město Vimperk o prodej pozemků KN c. 1802/2, části pozemků na KN c. 1804, KN c. 1805 v k.ú. Vimperk. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru prodeje parcely pod Hrabicemi.

   

   

                 •     Na zveřejněný záměr prodeje pozemku obdrželo Město Vimperk následující tři nabídky:

                                      ο     VAVI s.r.o. (Jiří Vávra) 1.082.568,40 Kč

                                      ο     Mgr. Hana Herdenová 1.585.600 Kč

                                      ο     Bohumila Landová 1.189.200 Kč

   

   

                 •     Zastupitelstvo na svém zasedání v listopadu 2015 rozhodlo o prodeji pozemku pod Hrabicemi na nově vzniklé parcele č. 1804 o výměře 3964 m2 společnosti VAVI s.r.o. za nabídnutou kupní cenu ve výši ppastika1.082.568,4 Kč. Zastupitelstvo města rozhodlo nevyužít nejvyšší nabídkové ceny uvedeného pozemku z důvodu kvality a odůvodnění představeného podnikatelského záměru na jednání zastupitelstva města.

   

   

                 •     Na základě výše uvedeného je možno velmi jednoduše říci, že zastupitelstvo odsouhlasilo prodej pozemku pod Hrabicemi za nižší cenu , než bylo možno získat od jiných zájemců, kteří předložili nabídku na odkoupení předmětného pozemků. Prezentované zdůvodnění pro toto jednání ze strany zastupitelstva byla kvalita podnikatelského záměru VAVI s.r.o. a byla to i podmínka pro následně uzavřenou kupní smlouvu na pozemek, kde budou definovány povinnosti VAVI při realizaci jeho podnikatelského záměru.

   

   

   

   

   

         A dnešní stav? Ačkoliv se VAVI zavázalo nejpozději do 31.3.2017 podat věcně a místě příslušnému stavebnímu žádost o vydání stavebního povolení, tak ve skutečnosti zajistil stavební povolení až 22.3.2018. Toto je porušení smlouvy.

   

   

   

   

         Ačkoliv se VAVI (Vávrovi) zavázalo do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení zahájit stavbu, tak se nic nestalo po 22.3.2019 a město dnes má právo odstoupit od smlouvy a k dnešnímu dni ješte uplatnit na VAVI finanční pokutu ve výši 261 tis. Kč a tato pokuta bude dále narůstat. Zde už radnice musí konat, protože svoji nečinnosti může vědomě způsobit škodu pro město.

   

   

   

   

         Neodpustím si poznámku, že kdybych takto někdy nakoupil pozemek od města a neplnil tímto způsobem smlouvu, tak už dávno spolek Vimpersko posílá oznámení na Policii a všechny jiné instituace v ČR včetně televize, že ve Vimperku je korupční prostŕedí. Tak jsem zvědavý zda si spolek Vimpersko posvítí také na tento nákup pozemku pod Hrabicemi...

   

   

  Ing. Martin Paštika  

  Sdílet