Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Rozvoj areálu Vodník a cyklostezek

   

   

   

  KONCEPCE ROZVOJE AREÁLU VODNÍK A CYKLOSTEZEK VE MĚSTĚ A OSADÁCH

   

   

   

   

   

         V posledních letech se o sportovním areálu Vodník napsalo mnoho. Jedno je ale jisté. Jedná se o krásné místo s obrovským potenciálem, které bychom chtěli a měli rozvíjet. Pro smysluplný a efektivní rozvoj je však potřeba koncepce a jasná vize.

   

   

   

         Základní parametry a myšlenky rozvoje areálu jsme shrnuli do prezentace a několika návrhů. Veřejná prezentace se bude konat 3. prosince v 17:00 v Kavárně ve Skále. Tato koncepce by měla stanovit dlouhodobý rozvoj, na základě kterého můžeme připravovat projekty, žádat o dotace a hledat další kofinancování.

   

   

   

   

  Jaké tedy máme záměry s Vodníkem?

   

  Ze široka...

   

   

   

         Nejen v zájmu města je, aby se Vimperk stal zázemím pro turisty, aby turisté spali ve Vimperku, využívali služeb a utráceli peníze ve Vimperku a do národního parku pak cestovali ekologicky. Nereálné? Náš optimismus podporuje i fakt, že turistů stále přibývá a park má také omezené kapacity. Boom elektrokol je enormní, a proto je důležité napojení města na páteřní cyklotrasy směrem do/z národního parku, lyžařského areálu Zadov, ale i k pramenům Volyňky a opačně směrem do Strakonic. Turista se musí dostat velmi rychle k zámku i do starého města, zároveň na takto specifického turistu musí být připraveni podnikatelé i cyklo infrastruktura včetně dobíjecích stanic. V zimě je pak nutné dle možností udržovat kvalitně protažené lyžařské stopy jak v areálu, tak navazující stopy na “Drozdárnu” a směrem na Paseku.

   

   

  cyklo

   

  Mezi klíčové cyklotrasy považujeme:

   

  Vimperk – LA Zadov: chtěli bychom ve spolupráci s CHKO Šumava a Lesy ČR nahradit stávající cyklotrasu 1201 vedenou po II/168 a proznačit páteřní cyklotrasu mezi těmito dvěma areály. Jak na Zadově (plánuje LA Zadov), tak ve Vimperku chceme postupně budovat síť singletrailů. Je logické propagovat tyto areály společně jako unikátní lokalitu pro cyklistiku s napojením na NP Šumava.

   

   

  Prameny Volyňky – Vimperk – Čkyně: S ohledem na různé komplikace, které brání výstavbě cyklostezky přímo podél řeky Volyňky v úseku Vimperk–Bohumilice, zvažujeme vyznačení cyklotrasy přes bořanovické údolí. Až na jeden kratší úsek se v zásadě jedná o proznačení existujících tras s minimálními náklady.

   

   

  Vimperk – Kubova Huť: Již existující cyklotrasa pravětínským údolím na Alej smíření a dále na Kubovu Huť.

   

   

         V rámci města a osad existuje mnoho zajímavých cest, které jsou již dnes často využívané jako zkratky či cestičky pro krátké výlety. Některé stačí jen pročistit, označit a mohou sloužit široké veřejnosti. Mezi tyto cesty patří jistě propojka z ulice K Rokli přes údolí “Rokle” směrem na Paříž a přes louku “u Flaksů” k zahrádkám u Volyňky zpět do Vimperka přes ČOVku a Jitonu… Nabízí se tak i propojení s Výškovicemi přes Paříž (pěšími již dnes hojně využívaná cesta).

   

   

   

         Naopak navrhujeme vybudovat zcela novou cyklostezku (pozemní komunikace vyhrazená pro jízdu na jízdním kole + pěší), která bude propojovat sídliště Míru s areálem Vodník. Kritickým místem je silnice II/145. Tam se nabízí silnici přemostit lehkou lávkou, a zajistit tak maximální bezpečnost pro pěší, cyklisty a rodiny s dětmi. Samozřejmě jak tento projekt, tak i další dílčí projekty, chceme realizovat z dotací. Bez kvalitní projektové přípravy to ale nepůjde. Celkovou problematikou detailního řešení mobility ve městě by se jistě v budoucnu měl věnovat i jiný, odborně zpracovaný plán udržitelné městské mobility (PUMM). Mimo jiné proto, abychom mohli v novém dotačním období 2021+ vůbec žádat o některé dotace.

   

   

   

  A nyní k Vodníku

   

   

         Je důležité chápat areál Vodník v souvislostech a širších vztazích. Na území města a v jeho osadách se nachází vedle Vodníka více sportovišť a každé má svůj charakter a skupinu uživatelů. Areál letních sportů je primárně pro fotbalisty, atlety a míčové hry. Zimní stadion má jednoznačné hokejové využití a ostatní hřiště převážně na sídlišti Míru jsou spíše pro relax a dětské hry. Areál Vodník chápeme jako centrum lyžování, cyklistiky a dalších volnočasových aktivit. Musí být jednoduše a bezpečně dostupný na kole i pěšky, ze sídliště Míru i z dalších částí města a osad.

   

         V prvé řadě to však má být areál pro nás, místní občany, sportovní kluby a školy, které jej budou využívat pravidelně. Chceme s minimem zásahů do přírodního charakteru efektivně budovat funkční areál, který bude kapacitně dostačující pro přípravu mladých sportovců, využitelný pro školní aktivity a úžasným místem pro aktivní odpočinek.

   

         Pokud chceme areál fungující a živý, musíme nabízet komplexní služby. Návštěvník by měl mít možnost půjčit si in-line brusle, kolo apod. To vše ekonomicky smysluplně, a proto je vhodné koncentrovat do areálu více aktivit včetně pumptracku či např. lanového parku a hledat ideální obchodní model, který bude pro město výhodný.

   

  vodnik

   

   

  Dlouhodobě bychom chtěli v areálu vybudovat:

   

  Singletrails: Již dnes jsou areál a lesy kolem protkané bikovými trasami. Plánujeme odborně navrhnout 2–3 singletraily od vysílače a napojit tyto traily s existujícími v areálu.

   

   

  Prodloužit in-line dráhu: Současná in-line/kolečková dráha je v odpoledních hodinách na svém kapacitním maximu. Chtěli bychom protáhnout asfaltovou dráhu “ke smrku” a vrátit se údolím zpět. Jedná se o úzkou cestu, která nijak zásadně nenaruší charakter krajiny a naopak rozšíří nabídku procházek pro rodiny s kočárky a důchodce (speciálně při vhodném umístění několika laviček podél trasy).

   

   

  Vzduchovková střelnice: Nechceme významně zasahovat do údolí. Z tohoto důvodu volíme kompromisní řešení, které umožní mladším sportovcům trénovat na vzduchovkové biatlonové střelnici. Podpoříme tak i rozvoj sportovního gymnázia a údolí zůstane téměř stejné. Vzduchovková střelnice má zásadně menší nároky na prostor (celková hloubka střelnice je do 17 m), není nutné řešit trestné kolečko a lze ji umístit přímo na louku bez nutnosti zasahovat do potoka či svahu za potokem. Takto podpoříme děti maximálně do 15 let, starší budou muset hledat pro střelbu malorážkovou střelnici mimo území města.

   

   

  Běžecké traily a lesní cesty pro lyžování: Chceme postupně budovat lesní lyžařské trasy. Tento proces bude dlouhodobý, v souladu s omlazováním lesa a těžbou lesa napadeného kůrovcem. Cílem je vybudovat sérii lesních cest vhodných pro běh i běžecké lyžování, navazujících na prodloužené asfaltové kolečko. Již bez zasněžovací infrastruktury atd., pouze lesní cesty...

   

   

  Prodloužit infrastrukturu pro zasněžování: Naopak v údolí chceme zakopat do země vysokotlaké trubky (již v loňském roce nakoupené) a dotáhnout je postupně až co nejblíže “ke smrku” (viz mapka). Není v plánu žádná další odlehčovací nádrž.

   

   

  Budova zázemí s půjčovnou: Vedle stávajících umýváren navrhujeme vystavět zázemí pro areál a zasněžovací techniku. Konkrétně do výškové úrovně horní části areálu by se jednalo o zázemí pro zasněžovací techniku, v 1 NP nad úrovní horního areálu by pak mohla být půjčovna, zázemí pro případný kemp, lanový park apod.

   

   

  Minizázemí pro sportovní akce: Pod umývárnami, na bývalé žumpě, chceme umístit jednoduché zázemí pro účely konání sportovních akcí. Dlouhodobě se většina sportovních akcí koná s ohledem na sněhové podmínky v dolní části areálu a v současné době zde zcela chybí přístřešek či místnost pro cokoliv (mazání lyží, převlečení před závodem, minisklad, časomíru, rozhodčí apod.).

   

   

  Pumptrack: S ohledem na koncentraci cykloaktivit v areálu, navrhujeme vybudovat v dnešní době extrémně populární pumptrack. Tato “školička techniky” je velkým lákadlem pro malé i větší cyklisty. Navrhujeme umístit pumptrack přímo vedle hlavního vchodu do areálu u silnici II/145. Jednak nebude v kolizi s pohybem cyklistů/inlinistů/lyžařů a současně bude vynikající reklamou pro navštívení areálu všemi, kdo projíždí po hlavní silnici.

   

   

  Lesní posilovna: V rámci běžeckých tras se nabízí obnovit již nefunkční venkovní posilovnu. Napojení na trasy Nordic Walking: V roce 2018 byla proznačena trasa Nordic Walking v blízkosti areálu. V budoucnu chceme, aby jedním z nástupních míst pro tyto trasy byl areál Vodník. Nicméně nejprve je potřeba vhodně vytipovat singletraily a lesní cesty.

   

   

  Napojení na cyklo trasy LA Zadov a NP Šumava, cyklotrasu Volyňka, cyklostezku na sídliště Míru: Bylo již zmíněno výše – areál musí být propojený s okolím promyšlenou sítí cyklotras, cyklostezek a pěších turistických tras.

   

   

  Stabilní zázemí pro orientační běh: V neposlední řadě se nabízí jako další možnosti vyžití např. Pro orientační běh. Je nutné zpracovat aktuální mapové údaje a pak lze umístit fixní či mobilní kontrolní body po celém areálu. Studenti v rámci tělocviku, ale i kdokoliv jiný může zakusit krásu orientačního běhu.

   

   

  Lanový park: Park rozhodně není aktivita, kterou by mělo provozovat město, a jedná se spíše o dokreslení možností areálu. Realizace a provoz lanového parku je možný, nicméně souvisí s nalezením vhodného provozně-ekonomického modelu celého areálu.

   

   

   

   

  Kdo se o to bude starat a co nás to bude stát?

   

   

         Jedná se o návrh koncepce rozvoje areálu na mnoho let (možná desítky) dopředu. Ambicí města není všechny zmíněné projekty realizovat z vlastních zdrojů. Naopak. Cílem je zpracovat projekty a hledat kofinancování ze státních či evropských peněz.

   

   

   

         Velmi důležité je také myslet na provoz. Speciálně v případě dotačních peněz je velké téma udržitelnost apod. Jsme přesvědčeni, že areál by měl mít svého správce, který zajistí údržbu. Současně by to město nemělo nic stát, ideálně naopak. Dle mého osobního názoru bychom měli v rámci možností (a na základě dotačních podmínek) hledat vhodného provozovatele, který bude vytvářet ekonomickou činnost, ale zároveň bude povinen zajistit některé pro město a jeho obyvatele důležité služby. Ať je to zmiňovaná údržba areálu, provoz půjčovny, toalet a umýváren, tak i zajištění provozu kempu pro stany a karavany apod. V takovém případě bude zřejmě smysluplný právě i zmiňovaný lanový park.

   

   

   

         Jedná se o návrh koncepce. Veřejná prezentace výše zmíněného proběhne 3. prosince od 17:00 v Kavárně ve Skále. Rádi Vás uvidíme.

   

   

   

         Věřím, že nalezneme shodu a výsledný návrh povede k rozvoji areálu, který bude široce využíván jak turisty, tak občany města Vimperk a osad.

   

   

  Za radu města,
  Petr Samek

   

   

  Sdílet